Hvad er en novelle?

 

Novelle

Noveller er fiktionslitteratur og hører til ho­vedgenren epik (se dette). En novelle er kor­tere end en roman og fortæller om en enkelt begivenhed uden parallelhandling. Læseren får kendskab til personer, tid og sted næsten fra begyndelsen. Handlingen strækker sig som regel over kort tid fx. en time eller en enkelt dag. En novelles slutning er som re­gel overraskende.

Fra Heusers og Lundes hæfte om faglige begreber i dansk.

 

Novelle

Novellen handler om mennesker i afgørende øjeblikke af deres liv eller i karakteristiske situationer. Som i eventyret følger vi en.to personer tæt i et enkelt handlingsforløb.

Men novellen er realistisk i modsætning til eventyret. Den foregår i en genkendelig verden, og personerne er ikke udstyret med overnaturlige evner.

 

Den psykologisk novelle skildrer hovedpersonen indefra og i situationer hvor de ydre omgivelser påvirker hovedpersonens tanker og følelser. Andre novelletyper er den socialrealistiske novelle der i højere grad lægger vægten på at skildre ydre forhold som afgørende for personernes liv.

Fra ”Dansk for voksne 2” af Henrik Poulsen