Sidste Balkjole/Bang
Tilbage Startside Op Næste

 

 

 

 

 

 

- Vi lider og - bereder Lidelser.
- Mere véd vi ikke ...

Det hvide Hus, Mindeudgaven bd. 1, s. 231

 

 

 

Herman Bang: Den sidste Balkjole

Tryk første gang i Nordstjernen nr. 2, 1887

 

 

Analyse, tolkning, perspektivering…

 

1.

 Lidt repetition…

Redegør for tekstens impressionistiske træk. Vis konkret!

Brug notaterne fra timen eller notatarket fra min hjemmeside. Se Leksikon: Det moderne gennembrud: Impressionisme.

 

 

 

2.

Karakteriser de tre kvinder (moderen, Antonie og Emma) og deres miljø. Lav konkrete tekstnedslag!

 

 

 

3.

Hvori består tragedien?: Inddrag her titlen! Inddrag her citatet!

Hvad er den dybere årsag til denne ifølge novellen?

 

 

 

4.

Perspektiver til andre tekster fra samtiden, der handler om kvinder og deres livssituation.