Grammatisk komma
Startside Op Grammatisk komma punktum Andre tegn

 

 

 

 

 

 

       De vigtigste regler ved grammatisk komma.

 

      Ved grammatisk kommatering sættes kommaerne for at adskille sætningerne fra hinanden. For at kunne finde grænserne mellem sætningerne er nødvendigt at analysere dem.

 

      Analyse:

      En sætning er en forbindelse, der består af et udsagnsled og et grundled plus eventuelle andre led.

 

            Udsagnsleddet er det ord i sætningen, der udtrykker en handling. Man finder udsagnsleddet ved at spørge om, hvad der sker.

 

          Manden løber

 

      Spørgsmål: Hvad sker?

      Svar: løber

               

      O under løber

 

      Grundleddet er det led i sætningen, der udtrykker, hvem eller hvad der udfører handlingen. Man finder grundleddet ved at spørge om, hvem/hvad der udfører handlingen.

 

          Manden løber

 

      Spørgsmål: Hvem/hvad løber?

      Svar: Manden

          X under manden

 

      Komma mellem hele sætninger

      Der sættes komma mellem hele sætninger - d.v.s. sætninger, som har både et udsagnsled og et grundled:

 

          Manden løber, og han når toget.

 

      Der skal ikke komma i det følgende eksempel, da der kun er

      en sætning:

 

          Manden løber og når toget.

 

      Manden er grundled for både løber og når.

 

 

      Øvelser:      Analyser følgende sætninger, og sæt komma:

      - Hun spiller bridge og hun er god til det.

      - Hun spiller bridge og er god til det.

      - Vinden river og slider i sejlet.

      - Han synger og hun spiller guitar.

      - Gulvet er af træ og skal behandles med lud.

      - Han er gammel og vil gerne sove.

      - Han er gammel og han har ikke mange år tilbage.

 

         

Bindeord er ord, som binder sætninger sammen, og derfor skal der også komma foran bindeordene ( eks. og, men, da, fordi, idet,

medens, før, når osv.)

 

 

 

      Øvelser:

      Analyser følgende sætninger, og sæt komma:

      - Han kom da filmen var forbi.

      - Man behøver ikke være idiot fordi man ikke kan sætte

        komma.

      - Han besvimer før han ved det.

      - De bliver rasende når de opdager det.

      - Når de opdager det bliver de rasende. 

 

 

 

      Komma og at

      Der skal komma foran at, når ordet indleder en hel sætning:

 

      Det ser ud til, at huset bliver stående.

 

      Der skal ikke komma foran at, når ordet ikke indleder en hel sætning, men er et navneformsat:

         

      Huset ser ud til at blive stående.

 

     

 

 

 

      Øvelser:

      Analyser sætningerne, og sæt komma:

      - Hun synes at maden er god.

      - Maden ser ud til at være god.

      - Hun ser ud til at kunne æde en hest.

      - Han mener at vide at det er rigtigt.

      - Det er godt at være glad.

      - Det er godt at han er glad.

 

 

 

      Komma og men.

      Der skal komma foran men - også, selv om ordet ikke indleder en hel sætning:

 

      Osten er gammel, men er ikke dårlig.

 

      Hvis men indleder en hel sætning, sætter man semikolon:

 

      Osten er gammel; men den er god.

 

 

 

 

      Komma omkring indskudte sætninger.

      Hvis man har to sætninger, kan den ene skydes ind i den anden:

 

      Huset ligger i Jylland, og det er rødt.

 

      Huset, som ligger i Jylland, er rødt.

 

      Der skal komma omkring den indskudte sætning.

 

 

 

      Øvelser:

      Analyser, og sæt komma:

      - Han der/som er ældst sidder til venstre.

      - Sporet som/der løber langs hegnet ender blindt.

      - Byen som/der ligger ved havet er smuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse: Sæt komma i følgende uddrag fra "Barbara" af J.F.Jacobsen.

 

 

Hr.Poul som var den præst der sidst var kommet til landet holdt gudstjenesten i kirken og alle var mødt frem for at høre hvilke formanende ord han havde at sige til tingmændene. Senere gik lagmanden til tinget med lovbogen under armen og kirkeklokkerne ringede påny. Efter lagmanden gik landfogeden sorenskriveren alle landets syv præster og de seks sysselmænd og til sidst kom de otteogfyrre lagrettesnænd med hvide pibekraver om halsen. Bønderne var højtidelige og sang ikke mere Turlulu gæk. Gabriel havde genvundet fatningen og begærede ikke mere Niels Peter indsat i mørkestuen. Byens koner lå nysgerrige i vinduerne og råbte ikke skældsord efter de forbidragende. Der hørtes kun klokkeklang og trav af højtidelige spændesko.

Lagmanden gik ind i tingstuen og alle øvrighedspersonerne og lagrettemændene fulgte efetr. Almuen blev stående udenfor i Gongen........................................................................................................................

Tinget var nu sat og forhandlingerne begyndte. Landfoged Harme vra den første der havde ordet. Han støttede sig lidt mod bordet og hans hovede rystede svagt. Det var åbenbart at han var faldet stærkt af siden sidste år.......................................

..............................................................................................................................

Adskillige havde sagtens i årets løb svoret på at det ikke skulle vare længere end til Olaj før de skulle klage over de gode hoser som Handelen havde vraget og nægtet at modtage som betaling eller over brændevinen som Handelen havde været udgået for. Skråtobakken havde også været dårlig og muggen en overgang. Men nu da de blev spurgt og landfogeden stod og så sig om til højre og venstre tav de alle.